Portrait of a child's drawing. Nastya

 
Portrait of young girlNext
Portrait of a child's drawing. Nastya 2015

Children's black and white drawing of a little girl, Nastya, dry brush, paper 2015

  

 
Вверх

 

© I. Kazarin, 2006
Art-portrets